Bilgi ve Sohbet Paylaşımı

Eğitim ve Öğretim kelimeleri aynı şey değildir. Öğretim bir insanın hayatından karakterinden huyuna, davranışlarından yaşamına her şeyini değiştiren bir şey olduğu gibi eğitim ise bununla aynı anlama gelmemektedir. Arkadaşlarınız ile birlikte yapacağınız sohbet’ler ile birlikte eğitim öğretim için kendini hazırlamış olup bilgi paylaşımında bulunmuş olabilirsiniz. Eğitim insanın bilgisel olarak gelişmesini, akademik anlamda hayatta bir yer tutmasını sağlayan bir kavramdır. Eğitim ve öğretim genç yaşlarda başlar ve ikisi aynı anda verilir. Birbirini tamamlayan bu iki kavram sayesinde iki mekanizma bir arada çalışarak doğru bir insanı ve mantıklı bireyleri ortaya çıkarmaktadır. Öğretimini alan bir insan eğitimini almadığı takdirde hayata zor tutunacak ve insanlığa verecek fazla bir şeyler bulamayacaktır. Bu sebepledir ki bizde çocukluğumuzdan beri eğitim ve öğretimi aynı anda birlikte öğretmenlerimizden ve ailemizden almaktayız. Eğitimin insan hayatında ki rolü büyüktür. Toplumun oluşması bir arada kalabilmesi birbirine fayda sağlayıp dayanışma içinde olabilmesi için bireylere küçük yaştan itibaren eğitim verilmesi ve bireylerin teknik anlamda geliştirilerek hayatta insanlara faydalı olacak şeyler yapabilmesin de ve bu şeylerin oluşmasında bilgi sahibi olabilmesinde önemi büyüktür. Bu sebeple bütün çağdaş toplumlar eğitime büyük önem vermişler ve bu anlamda dünya çapında kendini kanıtlamış, makalelerle yaptığı deney ve işlemlerle, gerek tıp alanında gerek sanayi alanında büyük şeyler üretebilmiş fakülteler, üniversiteler ve okullar kurmuştur. Her ne kadar onlarca farklı bayrağın yani onlarca farklı devletin eğitim sistemi farklı olsa da tek bir amaca hitap etmektir oda eğitmek ve öğretmek. Bu sebeple bizim ülkemizde de eğitim ve öğretime verilen önem yıllar geçtikçe artmakta ve toplum için topluma faydalı olabilecek şeyler üreten iş yapan kalifiyeli elemanlar yetiştirilmektedir.

Yaşadığımız teknoloji dünyasında ne kadar her şey güncellenip geliştirilmekte olsa da geçmiş yüz yıllardan beri süre gelin eğitimdeki ödev dönemi hala yerini ve önemini korumaktadır. Öğrencilerin kendini geliştirmesi derste gördüğü konuları kavrayıp zihinlerinde tekrar tekrar döndürebilmesi için geleceğimizin bir diğer anahtarı olan öğretmenlerimiz tarafından ödev almakta ve bu ödevleri yapmaktadır. Her ne kadar dersine konusuna ve zamanına göre değişse de ödevler bir öğrencinin bir konuyu kavrayıp onu öğrenmesinde önemli etkendir. Ve bunun için gelişen teknoloji çağında ki bilgisayarlarla bağlandığımız internet üzerinden yardım almakta ve dönem ödevlerini, günlük veya haftalık ödevlerini bu internet üzerindeki ödev web sitelerinden yardım alarak yapmaktadırlar. Bu sebepledir ki internetten doğru bilgi almak ve kalitesini arttırmış markalaşmış sitelere uğrayıp buradan bilgi toplamak gerekmektedir. O zaman bu kriterlere bakarak yapacağımız ödevleri doğru sitelerden seçmek ve konusunda uzmanlaşmış bir ekiple çalışan ödev sitelerinden yardım alarak yapmak en doğrudur. Ödevlerden sıkılmak yerine bu ödevlerden zevk alarak ve eğlenerek yapmak ve bunu eğlenceli hale getirdikten sonra gereken mercilere teslim ödevi alan kişinin en güzel sorumluluğu ve görevidir.

Eğitim ve Ödev kavramları her ne kadar ana kelimeden sonra gelen kavramlar olsa da bu kavramların oluşmasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan asıl şey bilgidir. Bilgi olmasaydı eğitim, eğitim hayatı, eğitmek, öğretmek ve ödev hiç var olamazlardı. Bu sebeple her şeyden önce işi kaynağına inip bilginin öz anlamını ve mantığını akılca kavramak en doğrusu olacaktır öyle değil mi ? Bilgi kişinin gözlem, deney, araştırma, deneme-yanılma v.s gibi eylemleriyle oluşan ve ortaya çıkıp öğrenilen kavrama verilen anlamdır. Yani bir bilgi olabilmesi için deney, araştırma, gözlem yapmak ve bunun hakkında bütün bilgileri topladıktan sonra ona anlam verebilmek gerekmektedir. Söylediğimiz gibi bilgi, eğitim, ödev bunlar birbirine bağlı kavramlardır… Bu makalemizi de burada sonlandırıyoruz.

Etiketler: